Egyesületünk

Városunkban a társastánc oktatás szervezett formában 1985-ben indult. A régi Városháza dísztermében folytak a próbák.

A ’90-es évek közepén a tánccsoport egy része Korona Táncstúdió néven külön vált, az eredeti szerveződés pedig megszűnt.

1995-ben a versenyzés feltételeinek megteremtése okán a Korona Táncstúdióból megalakult az Írisz Táncklub Makó Sportegyesület. Az egyesület működését a régi Városháza dísztermében folytatta.

Megalakulása óta célja, hogy társastáncot népszerűsítse Makó városában és annak kistérségében, megteremtse a versenyzés feltételeit és színesítse a régió kulturális életét.

 1. decembere óta az egyesület a táncoktatást az új, Erdei Ferenc téren található tánctermében folytatja Sütő Eleonóra társastánc pedagógus vezetésével, mely létesítmény minden elemében alkalmas a XXI. századi követelmények szerinti társastánc oktatásra.

Egyesületünk tagjai az évek során inkább a csoportos (koreográfia) versenyezési irányába mozdultak el, emiatt egyéni párosaink versenykönyves versenyekre nem járnak, inkább a régióban vesznek részt koreográfia versenyeken. Emellett számos városi és kistérségi kulturális programon való részvételre szóló felkérést vállalunk el, hiszen alapító okiratunkban ez az egyik legfőbb oka az egyesület megalakulásának.

Jelenleg 6 csoportban folyik az oktatás, mely csoportokba a tagokat életkoruk és tánctudásuk szerint soroljuk be. Tagjaink elsősorban általános és középiskolás diákok, de 2015 óta már működik egy felnőttekből álló csoportunk is, akik egy társastánc tanfolyam befejezése után jelezték az egyesület vezetése felé, hogy ők az egyesület részeként szeretnének a továbbiakban heti rendszerességgel a szenvedélyüknek hódolni.

Büszkék vagyunk arra, hogy a városban egyedüli civilszervezetként saját táncteremmel rendelkezünk. Arra még inkább, hogy egy energia takarékos ingatlant sikerült létrehoznunk, melynek energia ellátását saját napelemeink végzik, így széndioxid kibocsátásunk minimális.

Így a gyermekeink testi, szellemi és lelki fejlődésén túl az élhető környezetért is sokat teszünk.

Számos családias programmal próbáljuk a egységet és az elhivatottságot megteremteni, melyre nem csak a tagokat, hanem azok hozzátartozóit is szeretettel várjuk. Egy olyan „nagy családi” civil szervezet kialakítása a cél, ahol mindenki jól érzi magát, és mindenki szívesen jön hozzánk tanulni, fejlődni és kikapcsolódni egyaránt.

„Sosem késő elkezdeni” tartja a mondás, így ha Ön (Te) kedvet kap(sz) kipróbálni magát/magad, akkor like-old az Írisz Táncklub Makó Sportegyesület facebook oldalát, ahol folyamatosan tájékozódhatsz egyesületünk életéről és az induló tanfolyamaink időpontjáról is!

https://www.facebook.com/search/top/?q=irisz%20t%C3%A1ncklub%20mak%C3%B3%20sportegyes%C3%BClet

CÉLUNK

 • mindenki számára könnyen alkalmazható tánctudás átadása,
 • a tánc élményének megismertetése,
 • a mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangjának felfedezése,
 • a helyes testtartás megtanítása,
 • kombinációk, sorozatok, koreográfiák kivitelezése,
 • a képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség) fejlesztése,
 • a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak megismertetése, alkalmazása,
 • szabadidő tartalmas eltöltése.

A TÁNC HATÁSAI

 • személyiségformálás, esztétikai érzék fejlődése,
 • fizikai és lelki állóképesség fejlesztése,
 • az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése,
 • a közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakulása, gyakorlati alkalmazása,
 • csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés,
 • művészi önkifejezés fejlesztése,
 • tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.